ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП"

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Хороший фахівець галузевого машинобудування має не лише добре володіти теорією, а й вміти на практиці продемонструвати свої знання.
У ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» в період з 13.06.22 по 24.06.22 р. студенти групи М-2 спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” проходили зварювальну практику в електрозварювальній майстерні коледжу.
Практичне навчання студентів є важливою ланкою в системі підготовки фахових молодших бакалаврів та невід’ємною складовою освітнього процесу, мета якого – закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь та навичок з обраної спеціальності.
Під час проходження зварювальної практики студенти ознайомились із особливостями зварювання, здобули професійні компетентності, закріпили та удосконалили знання, отримали необхідні уміння та набули практичні навички виконання зварювальних робіт.
Майстри виробничого навчання циклової комісії галузевого машинобудування бажають студентам подальшого професійного зростання.

1234