Get Adobe Flash player
Kontakt 3 YouTube  Facebook  Instagram  

Пошук...

Наша адреса

 33027, Україна, 

м. Рівне, 

вул. Вишиванка, 35

тел. (0362) 64-34-03, 

Email: tehnich-college@nuwm.edu.ua

Ми на Google карті

 

Банери

Лічильник відвідувачів

1130222
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
В цьому місяці
За весь період
378
551
4285
8542
24008
1130222
Ваш IP: 3.236.83.14
Server Time: 2024-06-23 08:16:39

Академічна доброчесність

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  üсамостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітнім и   потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

  üпосилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

  üдотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

  üнадання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела   інформації.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

  üпосилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

  üдотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;   

  üнадання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

  üконтроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

  üоб’єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

Колежанська система із забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин базується на наступних нормативних документах:

Закон України «Про освіту» стаття 42

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та студентами у Відокремленому структурному підрозділі «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування

Інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Перевірка текстових документів на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує іншим процедурам розгляду та проводиться за допомогою антиплагіатних інтернет-систем «Антиплагіат».

Договір