Галузь знань: (код 11) "Математика та статистика" Спеціальність: (код 113) "Прикладна математика" (кваліфікація: "Технік-програміст")

1 2 3 4 5       

Галузь знань: (код 11) "Математика та статистика"
Спеціальність: (код 113) "Прикладна математика"
(кваліфікація: "Технік-програміст")                  

    Випускники з цієї спеціальності отримають кваліфікацію "технік-програміст" за 3 роки (на базі 11 класів) або 4 роки ( на базі 9 класів).

Передбачаються наступні сфери використання молодших спеціалістів:

  • - технік обчислювального (інформаційного) центру;
  • - оператор електронно-обчислювальних машин;
  • - розробник математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
  • - керівник відділу комп'ютерних технологій в корпоративних системах;
  • - адміністратор бази даних.

   Фахівець із спеціальності "Прикладна математика" бере участь у розробці, застосуванні та впровадженні математичного моделювання при розв'язанні задач в промисловості, техніці, економіці, управлінні, а також у теоретичних та прикладних, наукових дослідженнях.

  Фахівець із спеціальності "Прикладна математика" володіє сучасними інформаційними комп'ютерними технологіями:

  • здійснює розробку та застосування прикладного і системного прикладного забезпечення ЕОМ та мереж ЕОМ, інформаційних систем баз даних, пакетів прикладних програм, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, графічних пакетів, тощо.

      Спеціаліст може створювати різноманітні системи з використанням WЕВ-інтерфейсу. що дозволяє використовувати їх на Windows, так і на Unix платформах.

67 8 9 10 11