Get Adobe Flash player
Kontakt 3 YouTube  Facebook  Instagram  

Пошук...

Наша адреса

 33027, Україна, 

м. Рівне, 

вул. Вишиванка, 35

тел. (0362) 64-34-03, 

Email: tehnich-college@nuwm.edu.ua

Ми на Google карті

 

Банери

Лічильник відвідувачів

1130201
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
В цьому місяці
За весь період
357
551
4264
8542
23987
1130201
Ваш IP: 3.236.83.14
Server Time: 2024-06-23 07:37:33

Директор коледжу

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП)»

Яцков Микола Васильович - директор Технічного коледжу НУВГП

Яцков Микола Васильович

 

Директор ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП",

професор кафедри хімії та фізики НУВГП

Народився 11 березня 1953 року в м. Рівне.

Закінчив з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю "Хімія", кваліфікація "Хімік, викладач хімії" (1975 р.).

З 1980 р. по 1983 р. навчався в аспірантурі на кафедрі фізики Українського інституту інженерів водного господарства, м. Рівне.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Осадження залізовмісних частинок з газів методом фільтрування через намагнічену пористу насадку» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук (1987р.), а також наукове звання старшого наукового співробітника (1989р.) за спеціальністю 05.17.08 «Процеси і апарати хімічної технології». Заслужений винахідник України (1997р.), почесний академік Академії прикладних наук України(2021), академік Інженерної академії України (2015р.), член-кореспондент Української екологічної академії наук (1994р.), Відмінник освіти України (2005р.).

Працює в Національному університеті водного господарства та природокористування (НУВГП) з січня 1980 року послідовно на посадах молодшого наукового співробітника, аспіранта, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, завідувача, наукового керівника проблемної науково-дослідної лабораторії електромагнітних методів очищення (ЛЕМО); одночасно з січня 1994 року – завідувач кафедри хімії, з квітня 2013 року – завідувач кафедри хімії та фізики, з липня 2000 року – директор-організатор, а з січня 2001 року – директор ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП»; в липні 2020 року повторно обраний за конкурсом на посаду директора ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП», одночасно за сумісництвом – професор кафедри хімії та фізики НУВГП.

Навчальна робота

Забезпечує навчальний процес (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота студентів) з дисциплін: «Хімія», «Хімія з основами біогеохімії», «Аналітична хімія» для підготовки фахівців освітніх рівнів «фаховий молодший бакалавр» та «бакалавр» за спеціальностями 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія».

Наукова робота

Яцков М.В. є фахівцем у галузі магнітно-електричного розділення дисперсних систем, фізико-хімічних методів очищення речовин. В складі творчого колективу науковців розробив ряд нових технологічних способів та пристроїв для реалізації фізико-хімічних методів очищення речовин. Керував розробкою ряду пріоритетних бюджетних та госпдоговірних науково-дослідницьких тем, запроваджених в Україні і за кордоном.

Напрями наукових досліджень

  • магнітно-електричне розділення дисперсних систем та очищення речовин від металічних домішок;
  • очищення промислових та стічних вод;
  • комплексне очищення металовмісних промислових відходів;
  • захист навколишнього природного середовища від впливу фільтратів полігонів твердих побутових відходів та непридатних агрохімікатів;
  • теорія і практика ступеневої освіти.

За результатами виконаних досліджень в складі творчого колективу ЛЕМО підготовлена та успішно реалізована у Францію, фірма «FS», ліцензія №7311/098701 на технологію та пристрій для очищення природного газу від механічних домішок; вартість ліцензії – 2,5 млн. фр. франків (1987-1991р.р.).

Зареєстроване наукове відкриття «Закономірність розподілу феро-, діа- і парамагнітних дисперсних частинок в об’ємі багатофазних текучих середовищ під багатофакторним впливом на систему»; диплом на відкриття №341 від 09.11.2007р. (Яцков М.В. – керівник авторського колективу).

Розроблена методика та успішно здійснене наукове керівництво (Яцков М.В., Турчин П.Ф., к.т.н, доц.) знищенням великої партії хімічних відходів, завезених у Рівненську область з Німеччини(1995-1996р.р.).

Під керівництвом Яцкова М.В. успішно розроблені Державні стандарти професійно-технічної освіти України з професій «Оператор склоформовочних машин» (2006р.), «Монтажник санітарно-технічного устаткування» (2008р.), «Лаборант хімічного аналізу» (2015р.).

В 2017 році у Технічному коледжі НУВГП під керівництвом Яцкова М.В. вперше ліцензована, а в 2019 році успішно акредитована спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

Впродовж 2000-2021 років під керівництвом та за активною особистою участю Яцкова М.В. успішно виконаний комплекс заходів з організації, становлення, ліцензування і акредитації ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП», в якому готують фахівців з 9 робітничих професій, фахових молодших бакалаврів з 8 спеціальностей, молодших бакалаврів вищої освіти з 3 спеціальностей, бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Одночасно, в серпні 2005 року за активною особистою участю Яцкова М.В. на базі технічного коледжу створений ще один новий навчальний заклад у структурі університету - Костопільський будівельно-технологічний коледж.

Згідно з вимогами Болонської декларації для інтеграції України у Європейське співтовариство у ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» під керівництвом Яцкова М.В. на пріоритетних засадах запроваджена ступенева система підготовки фахівців.

Яцков М.В керує роботою аспірантів та пошуковців. Підготував 4 кандидати наук (Дахненко В.Л., Галайчук Н.І., Варнавська І.В., Кирилюк С.В.).

Плідно працює з творчою молоддю. Активно керує студентською науковою роботою. Вихованці Яцкова М.В. неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського та університетського конкурсів студентських наукових робіт. Неодноразово готував студентів університету до участі в ІІ-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, які ставали переможцями. Голова Рівненської обласної секції з хімії Малої академії наук (1994-2021р.р.).

Яцков М.В. - автор понад 530 опублікованих наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 1 відкриття, 1 ліцензії, 90 винаходів, запатентованих в Україні і за кордоном (США, Японія, Франція, Німеччина, Росія, Італія, Індія, Швеція), 41 навчального посібника (в т.ч. 6 посібників з грифом Міністерства освіти і науки (МОН) України). Одночасно опубліковано в міжнародних наукових базах даних «Scopus» і «Webofscience» 23 наукові роботи.

Яцков М.В. - учасник багатьох міжнародних та республіканських науково-технічних та навчально-педагогічних виставок, неодноразово нагороджений медалями, дипломами та грамотами, в т.ч. нагрудними знаками МОН України «А. Макаренко» (2007р.), «В.Сухомлинський» (2008), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013), Грамотою Верховної Ради України (2015р.), Почесною грамотою Національної Академії України (2018.). В складі трудового колективу ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП», нагороджений Ювілейною медаллю «25 років Незалежності України» (2016р.). За активну волонтерську діяльність колективу ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» Яцков М.В. особисто нагороджений Почесною грамотою Національної служби посередництва та примирення України (2016р.) та Подякою «Союзу волонтерів України» (2016р.). Неодноразово нагороджений Почесними грамотами та подяками МОН України, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Виконавчого комітету Рівненської міської ради, ректорату НУВГП.

Яцков М.В. – номінант Всеукраїнських видань «Винахідники України» (2012р.) та ювілейного видання «Творці Української Науки» (2016р.), присвяченого 25-річчю Незалежності України, опублікованих за підтримки Національної Академії Наук та Міністерства освіти і науки України.

Прийом з особистих питань директором коледжу:

- вівторок - 10:00-12:00;

- п'ятниця - 10:30-12:00.