Рейтингові списки вступників на основі ОКР кваліфікований робітник від 27.07.2021р.

 

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"