Бібліографічний покажчик нових надходжень за ІІІ квартал 2015 року

     57(075.3)   Б20

         Балан, П. Г.    Біологія [Текст] : Підруч. для 10 кл. (Рівень стандарту, Академічний рівень) / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     159.9   Б51

         Берн, Э.    Люди, которые играют в игры [Текст] : Психология человеческой судьбы / Э. Берн. – М. : Гранд, 2002. – 480с.

(1 прим.)

     811.111(075.3)(075.5)(075.8)   Б73

         Богацкий, И. С.    Бзнес-курс английского языка [Текст] / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова ; Под общей редакцией И.С. Богацкого. – 5-е изд.. испр. – К. : Логос-М, 2009. – 352с.

(2 прим.)

     811.111(075.3)(075.5)(075.8)   Б73

         Богацький, И. С.    Бзнес-курс англійської мови [Текст] / И. С. Богацький, Н. М. Дюканова ; Під ред І.С. Богацького. – 5-е вид., випр. – К. : Логос-М, 2011. – 352с.

(2 прим.)

     94(477)(075.8)   Б77

         Бойко, О. Д.    Історія України [Текст] : Навч. посібн. / О. Д. Бойко. – 4-є вид., доповн. – К. : Академвидав, 2012. – 704с. – (Альма-матер)

(1 прим.)

     821.161.2   Б82

         Борзенко, О. І.    Українська література. 10 клас. Профільний рівень [Текст] : Хрестоматія-довідник для шкіл з укр. мов. навч. / О. І. Борзенко. – Харків : Ранок, 2013. – 960с.

(1 прим.)

     514(075.3)   Б88

         Бровченко, О. М.    Геометрія в таблицях і схемах [Текст] / О. М. Бровченко. – К. : Лотос-М, 2012. – 128с.

(1 прим.)

     84.4(Рос.)   В19

         Васильев, В. Н.    Веселый Роджер на подводных крыльях [Текст] / В. Н. Васильев. – Сб. – М. : АСТ, 2002. – 381с.

(1 прим.)

     84.4(Укр)6   Д21

         Дашвар, Л. (Дашвар, Люко)   Рай. Центр [Текст] / Л. Дашвар. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 272с.

(1 прим.)

     621.1(075.8)   К56

         Ковальчук, В. А.    Теплопостачання [Текст] : Навч. посібник / В. А. Ковальчук, Т. С. Мацнєва ; МОН України;. – Р : НУВГП, 2013. – 67 с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     336.71   В20

         Ковальчук, К. ф.    Банківські операції [Текст] : Навч. посіб. / К. ф. Ковальчук, І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 318с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     621.313   К78

         Красніков, В. М.    Виробничі електромеханічні комплекси [Текст] / В. М. Красніков, М. Г. Анпілогов. – К. : Норіта-плюс, 2007. – 180с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     94(075.3)   Л15

         Ладиченко, Т. В.    Всесвітня історія [Текст] : 11 кл.: Підручн. Профільний рівень / Т. В. Ладиченко, Ю. І. Заблоцький. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2013. – 320с. : іл., карти. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     57(075.3)   М43

         Межжерін, С. В.    Біологія [Текст] : Підруч. для 10 кл. : Профільний рівень / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – К. : Освіта, 2013. – 360с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     70   П19

         Пастушенко, А. С.    Вчителю [Текст] : Українські ліричні пісні / А. С. Пастушенко, Л. Пастушенко. – Рівне : ПП ДМ, 2014. – 110с.

(1 прим.)

     70   П19

         Пастушенко, А. С.    Народна пісенна творчість в Україні [Текст] : Навч. посіб. / А. С. Пастушенко, М. Пономаренко. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 304с.

(1 прим.)

     82   П36

         Пістун, Т.    "І на оновленій землі..." [Текст] : Сценарії виховних заходів присвячених життю і творчості Тараса Шевченка / Т. Пістун. – Тернопіль : Підручники, 2014. – 176с.

(1 прим.)

     94(075.3)   П49

         Полянський, П. Б.    Всесвітня історія. 1914-1939 [Текст] : Підручн. для 10-го кл. серед. загальноосвіт. навч. закл.; рівень стандарту, академ. рівень / П. Б. Полянський. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 256с. : іл., табл. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     54(075.3)   П57

         Попель, П. П.    Хімія, 11 кл. [Текст] : Підруч.( Академічний рівень. Рівень стандарту) / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2013. – 351 с. – Рек. МОН України

(20 прим.)

     658(075.8)   Р85

         Рульєв, В. А.    Менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : ЦУЛ, 2011. – 312с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     681.5(075.5)   Р82

         Рульнов, А. А.    Автомитическое регулирование [Текст] : Учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. – М. : Инфра - М, 2012. – 219с.

(1 прим.)

     94(477)(075.3)   Т89

         Турченко, Ф. Г.    Історія України [Текст] : Підруч. для 10-го кл. серед. загальноосвіт.навч. закл.: профіл. рівень / Ф. Г. Турченко. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2011. – 304с. – Рек. МОН України

(1 прим.)

     84.4(Укр)1   Ш37

         Шевченко, Т. Г.    Усі твори в одному томі [Текст] / Т. Г. Шевченко. – К. : Перун, 2009. – 824с.

(1 прим.)

     54(075.3)   Я77

         Ярошенко, О. Г.    Хімія, 10кл. [Текст] : Підруч. для загальноосвіт.навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень) / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2013. – 224с.

(15 прим.)

     82   Ж66

   "Жива душа поетова святая..." [Текст] : Сценарії виховних заходів присвячених життю і творчості Тараса Шевченка / За ред. Г.Г. Шот. – Тернопіль : Підручники, 2014. – 144с.

(1 прим.)

     657(075.8)   Б94

   Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : Навч. посіб. / Укладачі: Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – Львів : Магнолія-плюс, 2006. – 264с. – Затв. МОН України

(1 прим.)

     031   Е64

   Енциклопедія для хлопців [Текст] : Для серед та ст. шк. віку / Авт.-упоряд. В.М. Петров. – К. : Школа, 2001. – 589 с.

(1 прим.)

     378   З-11

   З історії університетської освіти в Україні: 100-ччя Національного університету водного господарства та природокористування [Текст] : Монографія / За ред. М.В. Грома, В.І. Цибульського. – Рівне : УДУВГП, 2015. – 145с.

(1 прим.)

     94(477.81)   М12

   Магдебурзькому праву у місті Дубні - 500років [Текст]. – Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Луцьк : Волинська обл. друк., 2007. – 260с.

(1 прим.)

     811.112.2(038)   Н73

   Новий німецько - український і українсько - німецький словник [Текст] : 60000 слів / Укл. В. П. Малишев, В.А. Кібенко. – Х. : Промінь, 2013. – 576с.

(1 прим.)

     821(1-87)(075.3)   С24

   Світова література [Текст] : Хрестоматія. 10 клас / Упорядники: Л.Г. Андронова, Л.О. Карліна. – Харків : ФОП "Співак", 2012. – 432с. – Академічний та профільний рівень

(1 прим.)