Про бібліотечний фонд коледжу

Відповідно до плану видання навчально-методичної літератури, з метою методичного забезпечення навчального процесу в Технічному коледжі НУВГП у 2015 році видано за кошти коледжу два навчальні посібники з грифом НУВГП:

- «Техніка лабораторних робіт. Якісний аналіз». Частина І. (323 стор.), (автори Яцков М.В., Горницька С.С., Боярчук Є.М., Нестерчук Н. В.);

-  «Хімія» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (249 стор.), (автори Яцков М.В., Войцешевський Б.Д.).