Циклова комісія будівництва

Циклова комісія спеціальних дисциплін з напряму “Будівництво” була створена в 2007 році, відділившись від циклової комісії спеціальних навчальних дисциплін з напряму “Інженерна механіка”. 

icon bud

1

Склад циклової комісії з напряму «Будівництво»

Голова циклової комісії

Мінаєва Наталія Леонідівна, к.т.н.,спеціаліст І категорії,викладач дисциплін з напряму «Будівництво».

Члени циклової комісії:

Комелькова Олена Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін з напряму «Будівництво»;

Куницький Сергій Олегович,к.т.н., спеціаліст вищої категорії,викладач дисциплінз напряму «Будівництво»;

Мироненко Тамара Василівна, спеціаліст І категорії,  викладач дисциплін з напряму «Будівництво»;

ТарановськаМаріяВолодимирівна, спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін з напряму «Будівництво»;

Дорош Павло Миколайович, спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін з напряму «Будівництво»;

Орлова Тетяна Володимирівнаспеціаліст, викладач дисципліни «Охорона праці»;

Дудко ВолодимирДмитрович, спеціаліст,майстер виробничого навчання;

Мазур Михайло Володимирович, спеціаліст, майстер виробничого навчання.

2

3

Циклова комісія є випусковою для спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія” та 5.06010114 “Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції” підготовки молодших спеціалістів.

Члени комісії викладають дисципліни професійного циклу підготовки молодших спеціалістів, зокрема, “ Санітарно-технічне обладнання та газопостачання будинків”, “Опалення”, “Технологія і організація сантехнічних робіт”, “Вентиляція та кондиціонування”, “Проведення сантехнічних робіт”, “Водопостачання та водовідведення”, “Інженерна геодезія”, “Теплогенеруючі установки та теплопостачання,, а також спецпредмети у кваліфікованих робітників за професіями “Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання.

Керівництво дипломними проектами здійснюють викладачі циклової комісії Мінаєва Н.Л., Комелькова О.С., Мироненко Т.В, Тарановська М.В., Дорош П.М., а також викладач НУВГП, к.т.н. Кравченко Н.В.

Дипломні проекти під керівництвом цих викладачів неодноразово займали призові місця у конкурсі “Кращий дипломний проект серед спеціальностей” Технічного коледжу НУВГП. Кращим дипломним проектом зі спеціальності 5.06010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції» у 2017 році визнано проект студента групи 9-Т4 Котеленця Д.Р. на тему «Реконструкція внутрішніх санітарно-технічних мереж спортивно-побутового корпусу Технічного коледжу НУВГП м Рівне, по вул. Орлова 35» (керівник: к.т.н.Мінаєва Н.Л.). Кращим  дипломним проектом з Енергозбереження у 2015 році визнано проект студента групи Т4 Крумшина О.Б. на тему «Водопостачання і водовідведення дитячого садка по вул. Свободи, 14 в с.Колоденка Рівненського району» (керівник: к.т.н. Мінаєва Н.Л.).

Циклова комісія організовує та проводить тиждень на тему: “Енергоефективність та відновлювальні джерела”, під час якого організовується конкурс стінгазет на тему: “Енергозбереження”, науково-теоретична конференція, виставки виробів, визначаються переможці.

Викладання ведеться у спеціалізованих кабінетах і майстернях, що забезпечені навчально-дидактичними матеріалами та технічними засобами. Під керівництвом викладачів студенти беруть участь в олімпіадах науково-теоретичних конференціях.

На базі Технічного коледжу, для членів циклової комісії, студентів і учнів які навчаються за напрямом «Будівництво» проводяться навчальні семінари по монтажу систем KAN-therm за участю представників даної організації.

Викладачами циклової комісії проводяться гуртки для молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників за темами: «Аква віта» (керівники – Комелькова О.С., Тарановська М.В.), «Будівельник» (керівник – Мироненко Т.В.), «Сантехнік» (керівник – Дорош П.М.).

Члени циклової комісії постійно дбають про підвищення рівня практичної підготовки студентів та учнів в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці. Тому підбирають найбільш престижні підприємства та організації для проходження практики студентами, з можливістю подальшого працевлаштування.

Викладачі циклової комісії працюють над розробкою навчальних і методичних посібників, дидактичних матеріалів, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою.