Циклова комісія математики, інформатики та фізики

Циклова комісія математики, інформатики та фізики – професійний творчий колектив, який створює оптимальні умови здобуття якісної освіти.

Матем інформатика

Викладачі циклової комісії – це професійний творчий колектив, який створює оптимальні умови здобуття якісної освіти студентів та учнів.

Голова комісії – Андрійчук Софія Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, грамотами Технічного коледжу, Національного університету водного господарства та природокористування, обласного управління освіти та науки.

         Осадча Лариса Костянтинівна, заступник директора з навчальної роботи, Заслужений працівник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.

         Степчук Світлана Іванівна, завідувач відділення, викладач вищої категорії, нагороджена Почесними грамотами Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, ректорату НУВГП, адміністрації Технічного коледжу.

         Кухоцька Любов Андріївна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відзначена подякою виконавчого комітету Рівненської міської ради, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації освіти і науки, грамотами Технічного коледжу НУВГП.

       Россоха Тамара Григорівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, Відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України, Почесною грамотою Технічного коледжу НУВГП та Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації.

         Солодовнікова Тетяна Василівна, викладач вищої категорії.

         Петруніна Тетяна Йосипівна, викладач вищої категорії, нагороджена Почесною грамотою Технічного коледжу НУВГП та Почесною грамотою Рівненської обласної адміністрації.

         Крока Тетяна Петрівна, спеціаліст першої категорії, магістр.

         Коренець Ганна Юріївна, спеціаліст другої категорії, магістр, нагороджена Почесними грамотами Технічного коледжу НУВГП.

         Огійчук Віктор Олександрович, спеціаліст.

         Наставчук Євгенія Олександрівна, спеціаліст.

         Терешкович Дмитро Володимирович, спеціаліст.

         Шатний Сергій Вячеславович, спеціаліст, магістр.

         Сінчук Алеся Михайлівна, магістр, кандидат технічних наук.

         Остапчук Анна Павлівна, спеціаліст, нагороджена Почесною грамотою Технічного коледжу НУВГП.

         Синдюк Наталія Миколаївна, спеціаліст.

         Орловська Вікторія Іванівна, спеціаліст.     

         Сьох Анастасія Павлівна, спеціаліст, магістр.

         Багнюк Ольга Миколаївна, спеціаліст, магістр.

         Рибалко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, нагороджений грамотою Технічного коледжу НУВГП.

Безымянный

Члени комісії здійснюють підготовку молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників усіх спеціальностей, викладаючи такі дисципліни як вища математика, загальна фізика, алгебра та початки аналізу, геометрія, фізика, астрономія та природничо-математичні і професійні дисципліни спеціальності “Прикладна математика”.

Викладачі займаються навчальною, навчально-методичною, навчально-виховною діяльністю. Завідувачі кабінетами фізики та астрономії (Андрійчук С.М., Солодовнікова Т.Й.), математики і математичних дисциплін (Кухоцька Л.А., Петруніна Т.Й), інформатики та інформаційних технологій (Терешкович Д.В., Огійчук В.О., Коренець Г.Ю., Багнюк О.М.) постійно підтримують і поповнюють матеріально-технічну, методичну, лабораторну та демонстраційну базу кабінетів, дбають про їх естетичний вигляд.

         З метою розвитку пізнавальної і науково-технічної діяльності студентів та учнів значна увага приділяється гуртковій і науковій роботі, підготовці до участі в олімпіадах, науково-теоретичних конференціях. Під керівництвом викладачів циклової комісії студенти Технічного коледжу беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з математики, інформатики та комп’ютерної техніки серед ВНЗ I-II рівнів акредитації, де гідно представляють наш заклад.

         Члени циклової комісії Осадча Л.К., Андрійчук С.М., Степчук С.І., Коренець Г.Ю. удостоєні почесного звання “Людина року” із занесенням на Дошку пошани коледжу .

Навчально-методична робота викладачів циклової комісії – важлива ланка діяльності, метою якої є управління якістю підготовки молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників в процесі навчання. Вона направлена на поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів і лабораторій, підготовку комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, розробку методичних посібників, рекомендацій до виконання лабораторних робіт, проведення практичних занять, самостійної роботи студентів, розробку матеріалів для поточного, тематичного, модульного і підсумкового контролю знань студентів і учнів.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», інтерактивні комплекси «Вища математика для економістів», «Вища математика» для спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» (Осадча Л.К.), посібники «Фізика» (Андрійчук С.М.), «Методичні вказівки для проведення практичних робіт з вищої математики» (Кухоцька Л.А.) були гідно представлені на щорічному конкурсі «Краща методична розробка року». На даний час проходить активна підготовка методичних рекомендацій і посібників з математичних та фахових дисциплін спеціальності “Прикладна математика”. Методичною радою Технічного коледжу затверджено «Методичні рекомендації до проведення лекційних і практичних робіт з функціонального аналізу», підготовлені Петруніною Т.Й., «Методичні рекомендації до практичних і самостійних робіт з теорії функції комплексної змінної» (Наставчук Є.О.), «Навчально-методичний посібник з астрономії», «Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з загальної фізики» ( Крока Т.П), «Курс лекцій з теорії функцій комплексної змінної» (Сінчук А.М.), «Методичний посібник та практикум з вищої математики» (Россоха Т.Г.).

Напрями методичної діяльності викладачів дуже різноманітні:

         - Розвиток природничо-наукового мислення студентів в процесі вивчення фізики (Андрійчук С. М.).

         - Використання комп’ютернихтехнологій для підвищення якості підготовки молодших спеціалістів (Степчук С.І.).

         - Проектні технології навчання математики, як засіб формування пізнавальної діяльності студентів (Кухоцька Л. А.).

         - Дидактичні ігри на заняттях математики (Коренець Г. Ю.).

         - Впровадження особистісно–орієнтовного навчання на заняттях математики (Петруніна Т. Й).

         - Організація науково-практичної роботи студентів (Шатний С. В.).

         - Використання інноваційних технологій на заняттях фізики та астрономії (Крока Т. П.).

         - Індивідуальна робота з учнями на уроках як засіб навчання і поглибленого вивчення фізики (Солодовнікова Т. В.).

         - Використання прикладного програмного забезпечення спеціального призначення для підготовки молодших спеціалістів (Терешкович Д.В.).

         - Елементи історизму як засіб активізації пізнавального інтересу до математики (Остапчук А.П.).

         - Використання інтегрованих методів навчання на заняттях інформатики (Огійчук В.О.).

         - Розвиток логічного мислення студентів під час розв'язування прикладних задач (Сінчук А.М.)

Викладачі циклової комісії велику увагу приділяють позаурочній роботі студентів та учнів. Функціонують гуртки: «Романтик», «Піфагор», «Інтеграл», «Математична скринька», «Імпульс», «Архімед», «Асемблер», «Світ інформатики». Яскраво і змістовно проведено відкрите засідання математичного гуртка «Романтик» за темою «Моя любов – Україна і математика», присвячене М.П.Кравчуку – видатному українському науковцю, великому патріоту України..

Важливою ланкою позаурочної роботи є керівництво науково-теоретичною роботою студентів та учнів та підготовка до участі в науково-теоретичній конференції Технічного коледжу НУВГП.